MENU

Úvod
Vodácké akce
Aktuality
Tábory
Řeky
O klubu
Loděnice
Fotky
Půjčovna
Kontakty
Diskuze
Partneři/Sponzoři
Vodácké weby

PŘIHLÁŠENÍdatabáze členů

ANKETA

Miniaplikace

POČÍTADLO

počítadlo

Oddílová loděnice

Klub vodáků Jeseník disponuje materiálním vybavením pro provozování vodáckého sportu a materiálem potřebným k provozování putovních táborů. Tento majetek je třeba solidně uložit tak, aby mohl sloužit svému účelu a nedocházelo k jeho zbytečnému poškozování, stárnutí, nebo ztrátám krádeží. Proto už vlastně od počátku své existence si vodáci hledali vhodné prostory, které by mohly splňovat uvedené požadavky a navíc bylo žádoucí, aby z takového objektu nebylo daleko k vodnímu toku, na němž by bylo možné provozovat vodácký sport.

Pohled zezadu Již jako Oddíl vodní turistiky byli vodáci nuceni opustit svoji první základnu u AMK Jeseník a usídlili se na pozemku pronajatém od Města Jeseník naproti soutoku řek Bělé a Staříče v sousedství DOM Jeseník. Ještě TJ Lokomotiva Lipová- lázně ale odkupuje od firmy Moravolen pozemek na břehu Staříče těsně nad soutokem a tím začíná výstavba základny – loděnice. Samozřejmě nejprve musí být vyřízeny veškeré podklady pro získání stavebního povolení. Stavbu vlastní zahajuje již SVoČR – Klub vodáků Jeseník a to především vlastními silami s využitím majetkového základu, který byl zděděn po TJ Lokomotiva. Stavbu se daří zvládat i díky sponzorům. Darem získáváme vlastně všechny stavební buňky, které se stávají základními prvky stavebnice pro objekt. S porozuměním se setkáváme i u řady profesionálů, kteří nám na své odborné práce dávají veškeré možné slevy. Mezi největší sponzory pak lze řadit Město Jeseník, i když přeneseně – díky dotacím nemusí Klub doplácet na provozované Putovní tábory a hromadné akce a tak zbývají prostředky na stavbu. Hlavním sponzorem jsou lipovské lázně Schroth spol. s r.o., dalšími pak Ondřejovická strojírna s.r.o. a Moravolen Jeseník, a.s. (před splynutím se sesterskou organizací). Stavba je ukončena v říjnu 2005, kdy 21. probíhá kolaudační jednání. Po dodání požadovaného rozboru vody byl objekt schválen k užívání. K dispozici tedy máme klubovnu (do které se usadí cca 20 osob) s čajovou kuchyňkou, sociálky se sprchou, dílnu a skladové prostory – v půdním prostoru základního objektu sklad vest, přileb a dalšího materiálu, který má současně i prosychat, obdobný další prostor, kde na zimu ukládáme rozložené naimpregnované Pálavy, samostatný „malý sklad“ s materiálem pro putovní tábory a velký sklad na lodě. V základním objektu je zastřešený prostor, který může sloužit k činnosti při nepříznivém počasí a slouží jako nástup do půdních prostor. V centru zbývajícího prostoru máme zpevněnou plochu (betonové panely), na kterou lze v případě potřeby postavit rozkládací stoly a lavice a samozřejmě i ohniště.

Pohled na dvůr Představy členů Klubu jsou takové, že bychom samozřejmě postupně ještě loděnici vylepšovali a v rámci možností si začali vytvářet zázemí v sousedících tocích – Staříče a Bělé. Pokud se podaří nějakým jednoduchým prvkem osadit nově zbudovaný jez (pevný, bez hradítek, s vývařištěm a „rybochodem“ osazeným na dně kameny, ústícím do základního řečiště pravoúhlým výtokem a vzhledem ke své „potřebnosti“ v našich krajích nakonec na horní hraně zasypaným záhozem), mělo by být k dispozici docela solidní cvičiště pro začínající vodáky. Naší snahou ale bude nalézt v nejbližším okolí ještě další prostor na toku, kde by si už vyhráli i zkušenější vodáci – nájezdy do proudu, alt. i rodeové prvky. Samozřejmě o vývoji v této oblasti budeme na našich stránkách informovat.


Provozní řád loděnice.doc